İMAR BARIŞI

Anasayfa / İMAR BARIŞI

İMAR BARIŞI

31 Aralık 2017 tarihinden önce ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapılmış kırsal ve kentsel alanlardaki tüm yapılar İmar Barışı kapsamındadır. 31/12/2017 tarihinden önce yapılmış yapılar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve yetkilendireceği kurum ve kuruluşlara 31/10/2018 tarihine kadar başvurulması, bu maddedeki şartların yerine getirilmesi ve 31/12/2018 tarihine kadar kayıt bedelinin ödenmesi halinde Yapı Kayıt Belgesi verilmesi amacı ile düzenlenmiştir.

BaşkentTaşınmaz Değerleme A.Ş. olarak İmar Barışı için başvuracak yapı maliklerine 2 aşamada hizmet veriyoruz.

1. AŞAMA YAPI KAYIT BELGESİNİN ALINMASI

2. AŞAMA CİNS TASHİHİ VE KAT MÜLKİYETİ İŞLEMİNİN TAPUDA TESİS EDİLMESİ

Hizmet bedelimiz 1.aşama ve 2.aşama için ayrı ayrı hesaplanacak olup, detaylı bilgi için info@baskenttd.com.tr iletişim adresi veya 0 312 999 53 08 ve 0 546 646 24 28 nolu telefonlardan bize ulaşabilirsiniz.

İMAR BARIŞI

Talep Sahibinin Bilgileri

Talep Bilgileri