Kentsel Dönüşüm

Anasayfa / Kentsel Dönüşüm

Kentsel Dönüşüm

     Kentsel Dönüşüm; kamu girişimi ile yenilenme ihtiyacı doğan bölgelerin ve yapıların iyileştirilmesi çalışmasıdır. Daha olanaklı yerleşim ve yaşam koşulları, ticaret ve sanayi imkanları, kamu yapıları oluşturulması amacıyla yerel plan ve programlar uyarınca kentlerin ve kent merkezlerinin tümünü ya da bir bölümünü günün değişen koşullarına daha iyi yanıt verebilecek bir duruma getirmek kentsel dönüşümün esas amacıdır. Ekonomik ve yapısal özellikleri iyileştirilmesine olanak vermeyecek ölçüde kötüleşmiş olan konutların yıkılması ve bunların oluşturduğu kent bölümlerinin yeni bir planlama düzeni içinde geliştirilmesi kentsel dönüşüm ile sağlanmaktadır.
    Yerel yönetimler ve Toplu Konut İdaresi tarafından yürütülen kentsel dönüşüm ve yenileme projelerinde Başkent Taşınmaz Değerleme A.Ş. proje alanına ait teknik verilerin (harita, plan, jeolojik etüd vb.) sağlanması, hak sahipleri ile bunlara ait taşınmazların ( arsa, yapı, müştemilat, vb.) tespiti ve değerlemesi konularında hizmet vermektedir.

 

Kentsel Dönüşüm

Talep Sahibinin Bilgileri

Talep Bilgileri