TÜRK VATANDAŞLIĞINA GEÇİŞ İÇİN DEĞERLEME RAPORU

Anasayfa / TÜRK VATANDAŞLIĞINA GEÇİŞ İÇİN DEĞERLEME RAPORU

TÜRK VATANDAŞLIĞINA GEÇİŞ İÇİN DEĞERLEME RAPORU

TÜRK VATANDAŞLIĞINA GEÇİŞ İÇİN DEĞERLEME RAPORU

19.09.2018 tarihli ve 30540 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile yabancıların, Türk Vatandaşlığını kazanabilmeleri için 250.000,-USD değerinde taşınmaz satın almaları yeterli olacaktır. Daha önce 1.000.000,-USD olan minimum satın alma bedeli 250.000,-USD ye düşürülmüştür. Türk Vatandaşlığına Geçiş İçin Gayrimenkul Değerleme Raporu hizmeti SPK lisanslı şirketimiz tarafından verilmektedir.
 
"Türk Vatandaşlığı Kanununun uygulanmasına ilişkin yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik" aşağıdaki linkte yer almaktadır;
 
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/09/20180919-15.pdf
 
 

Talep Sahibinin Bilgileri

Talep Bilgileri